Crystal Darts A vs Red Barons

Crystal Darts A vs Musel Sharks

Crystal Darts B vs Shooting Eagles

Crystal Darts A vs Harlekeng B

Crystal Darts A vs Boardbangers C

Crystal Darts B vs Harlekeng B

Crystal Darts A vs Donkey Darts

Crystal Darts B vs Crystal Darts A

Crystal Darts B vs Donkey Darts

Crystal Darts A vs Shooting Eagles