Crystal Darts A vs Check Out B

Crystal Darts B vs Red Lions

Crystal Darts A vs Harlekeng

Crystal Darts A vs Brummis B

Crystal Darts A vs Bulldogs A

Crystal Darts A vs Flying Bulls B

Crystal Darts B vs Artistes B

Crystal Darts B vs Chaos Power

Crystal Darts A vs Red Barons

Crystal Darts B vs Bulldogs B