Artistes B vs Mc Libre

Artistes B vs Lakerten

Artistes B vs Chaos Power

Artistes A vs Flying Bulls A

Artistes B vs Bulldogs B

Artistes B vs Crystal Darts B

Artistes B vs Red Lions