Membres EDFL

Aktuell Zesummesetzung vum Comité:
 
Président:
HEYARD Christian
49, rue de la Gare
L-6440 Echternach
+352 691 918 984
Vice-Président &
Directeur sportif:
BAULESCH Yves
40, rue J.F. Kennedy
L-3249 Bettembourg
+352 661 627 335
Secrétaire:
GONCALVEZ Jessica
1, Cité op Hudelen
L-3863 Schifflange
+352 661 496 206
Trésorier:
FICKINGER Guy
138, rue Pierre Gansen
L-4570 Niedercorn
+352 691 587 909
Membre:
MULLER GERARD
 
MEMBRE & DELEGUEE EDU:
Klein-Kemp Sonny
 
Membre:
BICHEL Bernard