Demande de Licence

Pour Information:

Bei der E.D.F.L kann jiddereen deen Darts wëll spillen sech lizenséieren onofhängeg vun enger anerer Verbandszougehéieregkeet. 

Dofir muss dir just eng Demande de Licence ausfëllen:
Demande de Licence

Des muss allerspeistens bis Dënschdes um 23h59 eran gescheckt an bezuelt sin vir Freides kënnen spillberechtegt ze sin.
info@edfl.lu

 

Mat frendlechen Greiss.