Red Lions A vs Flying Bulls

Red Lions A vs Dart Vaders

Red Lions B vs Darts United

Red Lions B vs Lakerten

Red Lions B vs Bull Hunters 2

Red Lions A vs Chaos Power

Red Lions B vs De Gëllene Léiw

Red Lions A vs Musel Sharks

Red Lions B vs Pickerten

Red Lions B vs Boardbangers 3