Boardbangers C vs Harlekeng B

Boardbangers B vs Royal Darts

Boardbangers C vs Crystal Darts A

Boardbangers B vs Artistes A

Boardbangers A vs Boardbangers B

Boardbangers C vs Red Barons

Boardbangers B vs Sum Sum

Boardbangers C vs Brummis B

Boardbangers C vs Donkey Darts B

Boardbangers C vs Royal Darts