Flying Bulls A vs Check Out B

Flying Bulls A vs Brummis B

Flying Bulls B vs Chaos Power

Flying Bulls A vs Bulldogs

Flying Bulls B vs Eisleker Léiwen

Flying Bulls B vs Bulldogs

Flying Bulls A vs New Lagune

Flying Bulls B vs Flying Bulls A

Flying Bulls B vs New Lagune

Flying Bulls A vs Chaos Power